pl de

95 wodospady jodąĘwki w borowicach.jpg

 

Ciąg niewielkich kaskad powyżej Borowic na potoku Jodłówka. Strumień spływa tu w wąskiej i dość głębokiej dolinie otoczonej skalistymi zboczami. Lewym brzegiem potoku wiedzie żółty szlak turystyczny z Rówienki do Borowic.