pl de

87 upska jama.jpg

Potężny kocioł polodowcowy, podcina strome zbocza Śnieżki od południowego zachodu oddzielając jej szczyt od rozległych wzniesień Studnici i Lucni Hory. Zbocza kotła sięgają 600 metrów wysokości.