pl de

64 ruiny zamku ksi�cia Henryka.jpg

 

Sztuczne ruiny zamkowe wybudowane w XIXw. z przeznaczeniem na chatę myśliwską dla księcia von Reuss, pochodzącego ze Staniszowa.