pl de

OPIS ATRAKCJI:

39 Krzywe Baszty w Szklarskiej Porebie.jpg

Granitowa grupa skalna na lewym brzegu Kamiennej przy drodze do Jakuszyc. Ze względu na ciekawy kształt i dobrą jakość granitu skały te są ulubionym miejscem okolicznych wspinaczy. Znajduje się tu kilkanaście dróg wspinaczkowych o rożnych stopniach trudności.