pl de

15 Dom Wlastimila Hofmana51ed651a726ae.jpeg

 

Stylizowany dom przy ul. Matejki, w którym żył i tworzył Vlastimil Hofman (1881-1970) – artysta malarz, uczeń i przyjaciel Jacka Malczewskiego. Uważa się go za ostatniego przedstawiciela tzw. Symbolizmu młodopolskiego.

https://www.szklarskaporeba.pl/o-szklarskiej-porebie/atrakcje-i-zabytki/213-dom-wlastimila-hofmana