pl de

102 ęrĘdąa ąaby.jpg

Popularne miejsce szczególnie wśród turystów czeskich i niemieckich, dla których Łaba jest jedną z największych rzek przepływających przez te kraje. Źródło znajduje się na południowym zboczu Łabskiego Szczytu, na rozległej łące- Tabulowej Plani. Przy studzience, z której wypływa Łaba, znajdują sią herby ważniejszych miast, przez które rzeka przepływa. Przez całe wieki miejsce to bylo powiązane z pogańskimi wierzeniami. Jeszcze w XIX wieku odbywały się tu obrzędy, podczas których składano w ofierze czarnego koguta.

MAPA